Zastav inváziu kgálikov

Robia hnedé bobky a tolerujú iba biele zvieratká. A množia sa.

Ako ich môžeš zastaviť?

Dostaň ich pod čiaru

4. novembra budú voľby do VÚC. Tvoj hlas má oveľa väčšiu váhu ako v parlamentných voľbách, pretože menej ľudí volí menej poslancov.

Kgálici to vedia a ich odhodlaní priaznivci sú disciplinovaní. Oni voliť prídu.

Jeden kgálik Magián

bol zvolený za predsedu samosprávneho kraja v roku 2013.

14 kgálikov

bolo zvolených do parlamentu v roku 2016.
Hlasovalo za nich viac ako 200 000 voličov.

337 kgálikov

kandiduje do VÚC za župných poslancov v roku 2017

Kgálici sú pripravení na inváziu.
Aj v tvojej obci!

Na zvolenie župných poslancov stačí iba málo hlasov
a priaznivci kgálikov sa chystajú disciplinovane voliť.

Pozri si ako to vyzerá v tvojej obci.

Pomôž zastaviť inváziu.
Poď 4. novembra voliť
a zakrúžkuj nekgálikov 

Ísť voliť a krúžkovať proti invázii je dôležité.

Povedz to aj svojim kamarátom.

Zdieľaj na FB