Koho voliť alebo kto sú nekgálici?

Vyber si obec a zisti, ktorí nekgálici kandidujú v tvojom volebnom obvode, či kandidovali vo voľbách v minulosti a ako vtedy dopadli.

Pomôž zastaviť inváziu.
Poď 4. novembra voliť
a zakrúžkuj nekgálikov 

Ísť voliť a krúžkovať proti invázii je dôležité.

Povedz to aj svojim kamarátom.